ÖnéletrajzUmenhoffer Pál regisztrált magyarországi naiv festő, aki 1948. december 2-án született egy hajósi sváb család egyetlen gyermekeként.

A színes ceruzákkal készült rajzaira már gyermekkorában felfigyeltek tanárai és környezete. A képzőművészeti pályát javasolták, de a segítő szándékú törekvések sorra meghiúsultak. Ettől függetlenül a művészetek iránti vágya töretlen maradt. Ez idő tájt belső késztetésre vízfestékkel festett néhány képet (templom, kastély, pincék, népviseletbe öltözött pár, régi sírkövek a temetőben, stb.).

A naiv alkotók képzettség nélkül, ösztöneikre, velük született vizuális érzékenységükre és tehetségükre támaszkodva saját maguk állítják fel alkotói kereteiket, szabályaikat. Egyéni útjukat járva fegyvert kovácsolnak képzettségük hiányából.

Umenhoffer Pál a magyarországi németség népi művészetét, emlékanyagát (szakrális faragásokat, korpuszokat, madonnákat, a népi viselet darabjait, szobabelsők tárgyait, stb.) és a provinciális kultúra sajátosságait emeli át alkotásaiba.

A hajósi naiv festő a magyarországi sváb népies-naiv művészet legjellemzőbb témáit dolgozza fel műveiben: a falu hétköznapi és ünnepi pillanatait, a hajósi ember környezetét és viseletét, a személyes életút stációit.

2016 óta tagja a Kalocsai Kortárs Művészek Klubjának.

Napjainkig több mint 150 kiállítás áll mögötte, Magyarországon, Németországban és Ausztriában.

Számos rangos díj tulajdonosa, közülük néhány fontosabb: És még egynéhány fontosabb megyei díj.

Jeles kiállítása volt a bécsi Time galériában 2008-ban és Budapesten a Magyarországi Németek Házában 2014-ben.

Művei közgyűjteményekben: Magyar Naiv Művészetek Múzeuma, Kecskemét.

Városi Képzőművészeti Gyűjtemény - Kalocsa

Tomori Pál Városi Könyvtár - Kalocsa

Cabernet Borturisztikai Látogatóközpont - Hajós-Pincék

Állandó kiállítása a hajósi Katolikus Plébánia emeleti nagytermében látható.

A kalocsai Tomori könyvtár 2. emeleti folyosóján kiállított anyagai is láthatóak.

© Umenhoffer Pál